VEILIG VERBINDEN | BEN JE ER VOOR MIJ? | VEILIG VERBINDEN | BEN JE ER VOOR MIJ? | VEILIG VERBINDEN | BEN JE ER VOOR MIJ? | VEILIG VERBINDEN | BEN JE ER VOOR MIJ? | VEILIG VERBINDEN | BEN JE ER VOOR MIJ? | VEILIG VERBINDEN | BEN JE ER VOOR MIJ? |

EFT

eft

In deze therapie maak ik gebruik van de methodiek van de EFT, Emotionally Focused Therapy geheten. EFT is een vorm van relatietherapie die zich richt op hechting en emoties van paren die verstrikt zijn geraakt in een patroon van negatieve reacties en die het gevoel van veiligheid en verbondenheid kwijtraken bij elkaar

Dit negatieve patroon wordt doorbroken doordat men zich bewust wordt van de onderliggende gevoelens en verlangens zodat men hiermee aan de slag kan gaan.

Deze theorie gaat uit van de hechtingsbehoeften van mensen. Ieder mens heeft de behoefte zich met geliefde anderen veilig verbonden te voelen. 

In de EFT wordt gewerkt met wat zich in mensen afspeelt, het intrapsychische en wat zich tussen mensen afspeelt, het interactionele. De in het hier en nu ervaren emoties zijn hierbij een belangrijk leidraad.

eft

 

De kernvraag in EFT is niet: ‘Kunnen we goed communiceren en onderhandelen?’ maar ‘Ben je er voor me als het erop aankomt, als ik je nodig heb?’.

EFT relatietherapie werkt aan relatieproblemen en is bewezen effectief.

  • Jullie leren je patroon herkennen en begrijpen
  • Jullie werken aan veilige verbondenheid.
  • Jullie leren te benoemen wat je nodig hebt om hulp, steun en begrip te durven vragen.

EFT werkt echt, kijk gerust wat video’s om een beeld te krijgen…..

 

AANMELDEN