LIEFDE IS EEN WERKWOORD | WE VULLEN ELKAAR AAN | IK KAN DE ANDER NIET VERANDEREN | LIEFDE IS EEN WERKWOORD | WE VULLEN ELKAAR AAN | IK KAN DE ANDER NIET VERANDEREN | LIEFDE IS EEN WERKWOORD | WE VULLEN ELKAAR AAN | IK KAN DE ANDER NIET VERANDEREN | LIEFDE IS EEN WERKWOORD | WE VULLEN ELKAAR AAN | IK KAN DE ANDER NIET VERANDEREN |

Relatietherapie

relatietherapie

 

In deze therapie maak ik gebruik van mijn jarenlange ervaring met het werken met relatieproblemen.

In het begin lijkt het allemaal vanzelf te gaan. U bent verliefd, de ander is fantastisch en maakt geen fouten. Maar dan komt er een moment dat er langzaam vervelende eigenschappen komen. Elk paar, hoe verschillend ook, kan leren elkaar lief te hebben want liefde is namelijk een werkwoord. Een goede relatie wordt mijns inziens gekenmerkt door respect, liefde, verbondenheid, trouw en intimiteit. Ik vind het belangrijk dat u in uw relatie het beste van de ander naar boven haalt en van elkaar kunt genieten. Dit alles zorgt voor een veilig gehechte relatie. Elke relatie maakt relatiefasen door en meestal komen paren hier goed door heen. Maar u kunt ook uit elkaar groeien door drukte of sleur, dan is het nodig om dieper op de problemen in te gaan. Door in relatietherapie te gaan leert u om (weer) naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen. U leert de ander te zien als aanvulling en niet als een bedreiging. U leert conflicten met elkaar op een zodanige manier te hanteren dat u zich beiden begrepen, gezien en gerespecteerd voelt. U leert elkaar de ruimte te geven en frustraties, angsten of pijn uit te spreken.

 

partner_relatie_therapieIn het eerste gesprek geeft u beiden afzonderlijk aan wat uw probleem in de relatie met uw partner is en wat u graag wilt veranderen.

In overleg met u werk ik met thuisopdrachten zodat de relatietherapie ook thuis door gaat.

Wat kan er zoal aan bod komen?

Verloop van de relatie, ruziepatronen, intimiteit en seks, communicatie en luisteren, hoe gaat u met elkaar om? Het leren verwoorden van eigen gevoelens en belevingen.

 

CONTACT / AANMELDEN