JE BENT NIET ALLEEN | INTERACTIE, COMMUNICATIE EN OMGANG MET ELKAAR | JE BENT NIET ALLEEN | INTERACTIE, COMMUNICATIE EN OMGANG MET ELKAAR | JE BENT NIET ALLEEN | INTERACTIE, COMMUNICATIE EN OMGANG MET ELKAAR | JE BENT NIET ALLEEN | INTERACTIE, COMMUNICATIE EN OMGANG MET ELKAAR |

Systeemtherapie


systeemtherapie

Systeemtherapie wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd en de therapeut heet systeemtherapeut. De term systeem duidt op een sociaal systeem waar mensen deel van uitmaken. Hiermee wordt bedoeld: de mensen die we kennen en waar we een band mee hebben. Denk hierbij aan: gezin, familie, buurt, school, studie of werk. Systeemtherapie is gericht op relaties tussen mensen en is een vorm van psychotherapie. In deze vorm van therapie gaan partners of gezinsleden meestal samen in therapie. De problemen van één of meerdere gezinsleden of meerdere betrokkenen staan centraal. Als één persoon uit een gezin een probleem heeft dan heeft dit invloed op de anderen in het gezin en andersom. Systeemtherapie maakt gebruik van dit inzicht.

 

systeemtherapie

 

In systeemtherapie staat de interactie, communicatie en omgang met elkaar centraal en niet het individu. Systeemtherapie kan ook bij individuele problemen een goede methode zijn doordat de systeemtherapeut de hulpvraag altijd zal zien vanuit de interactie met anderen en de omgeving van het individu.

Bij relatie- en gezinsproblemen is systeemtherapie de meest aangewezen vorm van behandeling.

Systeemtherapie kan helpen bij steeds terugkerende ruzies of problemen in relaties of gezinnen. Ook bij individuele problemen die de partnerrelatie of gezinsrelatie verstoren.

 

CONTACT / AANMELDEN