Coronavirus

Voor bezoekers van Systeemtherapie Meppel

Nu het coronanieuws zich over Nederland verspreidt, wilt u misschien de face-to-face gesprekken beperken of afzeggen. Mijn beroepsvereniging, de LVPW, adviseert mij om de richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM als uitgangspunt te nemen. De uitgezette lijn geldt tot nader order en is mede ingegeven door mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om de continuïteit van zorg te waarborgen.

Voor het afzeggen van afspraken, voor het toepassen van hygiënemaatregelen en gedragsregels in de praktijk adviseren ik u RIVM op te volgen. Indien u uw afspraak binnen 24 uur van tevoren annuleert dan worden daar in deze omstandigheden geen kosten voor berekend.

Mocht u of ik als uw therapeut lichte klachten hebben, dan is een telefonisch consult wellicht een alternatief. Beeldbellen is mogelijk via Signal (AVG compliant). Signal kunt u installeren op de mobiel of tablet via de Google Play Store of de App Store van Apple.

 

Geplaatst: 18 maart 2020