KLACHTENREGELING | OPLEIDING | NASCHOLING | BEKWAAMHEDEN | ERVARING EN BEVOEGDHEDEN | PROFESSIONALITEIT EN DESKUNDIGHEID | KLACHTENREGELING | OPLEIDING | NASCHOLING | BEKWAAMHEDEN | ERVARING EN BEVOEGDHEDEN | PROFESSIONALITEIT EN DESKUNDIGHEID | KLACHTENREGELING | OPLEIDING | NASCHOLING | BEKWAAMHEDEN | ERVARING EN BEVOEGDHEDEN | PROFESSIONALITEIT EN DESKUNDIGHEID |

Kwaliteitsbewaking

Als Systeemtherapeut ben ik inschreven bij de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie) en bij de LVPW (Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden) en voldoe ik aan de hiermee vereiste opleiding, nascholing, bekwaamheden, ervaring en bevoegdheden. Daarnaast zorg ik door middel van intervisie voor intercollegiale toetsing.

 

Ik heb jaren in de Geestelijke Gezondheidszorg gewerkt als systeemtherapeut bij Jeugdzorg en Volwassenzorg. Deze kennis en ervaring gebruik ik in mijn eigen praktijk. Mijn streven is om aan te sluiten bij wat u als cliënt van mij vraagt en wil bereiken. In mijn praktijk staat kwaliteit voorop.  Daarom ben ik aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen en volg ik na- en bijscholing om mijn professionaliteit bij te houden.

Klachtenregeling

Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Misschien komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt hebben.

 

Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van de (gratis) klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging LVPW. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en dus op geen enkele manier verbonden aan LVPW. Deze klachtenfunctionaris start met een bemiddeling tussen ons om samen tot een bevredigende oplossing te komen.

 

Mocht deze bemiddeling ook niet lukken, dan kan je de klacht indienen bij mijn Geschillencommissie van Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) of bij het Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ).

NVRG
LVPW
eft

Ik ben geregistreerd bij de volgende beroepsverenigingen:

  • NVRG Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie

Specialistische psychotherapievereniging voor relatie- en gezinstherapie

  • LVPW Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden
  • EFT Registratie als basistherapeut Stichting Emotionally Focused Therapy Nederland

Koepelvereniging

  • RBCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Evaluatieformulier

Het is zinvol om een lopend therapietraject na verloop van een tijd te evalueren.

Het evaluatieformulier kunt u HIER downloaden. U kunt het formulier naar mij mailen of naar een sessie meenemen.