RECHTEN EN PLICHTEN | MAAK HET BESPREEKBAAR | RECHTEN EN PLICHTEN | MAAK HET BESPREEKBAAR | RECHTEN EN PLICHTEN | MAAK HET BESPREEKBAAR | RECHTEN EN PLICHTEN | MAAK HET BESPREEKBAAR | RECHTEN EN PLICHTEN | MAAK HET BESPREEKBAAR | RECHTEN EN PLICHTEN | MAAK HET BESPREEKBAAR | RECHTEN EN PLICHTEN | MAAK HET BESPREEKBAAR | RECHTEN EN PLICHTEN | MAAK HET BESPREEKBAAR |

Rechten en plichten

Bij onvrede over de behandeling:

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of mijn bejegening dan hoor ik het graag. Miscommunicatie is oplosbaar door er over te praten en klachten uit te spreken. Wanneer u toch een klacht wilt indienen verwijs ik u door naar de klachtencommissie van de NVRG of LVPW

NVRG
LVPW

Bij verhindering:

Eventuele afzegging van afspraken dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Houdt u er rekening mee dat bij niet tijdig annuleren/ wijzigen van een afspraak het volledige tarief in rekening gebracht kan worden