MIJN LEVENSMOTTO: IK GENIET VAN DE SCHEPPING EN HET LEVEN EN ZIE OM NAAR DE MENSEN MET EEN GEBROKEN HART | MIJN LEVENSMOTTO: IK GENIET VAN DE SCHEPPING EN HET LEVEN EN ZIE OM NAAR DE MENSEN MET EEN GEBROKEN HART | MIJN LEVENSMOTTO: IK GENIET VAN DE SCHEPPING EN HET LEVEN EN ZIE OM NAAR DE MENSEN MET EEN GEBROKEN HART |

Over mij

Mijn naam is Andra van Weeghel (1973). Ik ben getrouwd met Wilco en samen hebben we drie kinderen.

Ik heb Maatschappelijk Werk gestudeerd in Zwolle en ben aan de slag gegaan als maatschappelijk werker bij stichting De Driehoek. Als snel kwam mijn liefde voor relatie- en gezinstherapie naar boven. Er volgde een 3-jarige studie gericht op psychosociale therapie bij relaties, gezinnen en individuen. Vervolgens ben ik de Post Master specialistische systeemtherapie (specifieke vorm van psychotherapie)  gaan volgen en heb jaren als systeemtherapeut gewerkt bij de Geestelijke Gezondheidszorg in een geïntegreerd team van Jeugdzorg en Volwassenzorg.

Ik werd geboeid door de dynamiek, interacties en communicatie in relaties, gezinnen en de wisselwerking van een individu met zijn omgeving. Een ander woord voor systeemtherapeut is relatie- en gezinstherapeut. Mijn opleidingen en mijn lange ervaring in het behandelen als therapeut hebben mij doen besluiten een eigen praktijk op te starten.

Ik ben zelf christen en dit is voor mij de basis van mijn bestaan en handelen. Ik geloof dat mensen zijn gemaakt om in relatie met anderen te leven en daarin te genieten van elkaar. Ik vind het daarbij belangrijk om de zorg voor de ander en mezelf in balans te hebben. Ik ontmoet graag mensen vanuit uiteenlopende achtergronden, culturen en politieke of religieuze overtuigingen. Kenmerkend voor mijn stijl is respect en aandacht hebben voor de ander zonder mijzelf daarbij te verliezen. Bij mij staan veiligheid, betrokkenheid, vertrouwen en humor centraal. Ik ben direct, open en eerlijk ook als dit pijnlijk kan zijn.

Ik heb een scriptie geschreven over overspel in een relatie. Daarnaast heb ik een artikel geschreven omtrent psychiatrische aandoeningen in een partnerrelatie. Ik streef ernaar om samen op zoek te gaan naar oplossingen bij complexe problemen. Ik wil hoop geven voor herstel van individuen, in relaties en gezinnen. In mijn vrije tijd speel ik piano, loop ik hard en probeer ik van het leven en de natuur te genieten.

macheo-childrens-centre

www.macheo.org

Systeemtherapie Meppel sponsort een programma van stichting Macheo in Kenia. Het Health Programma zet zich in voor tienermoeders in de sloppenwijk Kiandutu. Het programma is gericht op het creëren van een beter toekomstperspectief voor deze jonge moeders. Ik ondersteun dit project graag. Het filmpje spreekt voor zich. Macheo betekent ‘zonsopkomst’.