Relatietherapie door NVRG geregistreerde therapeut op politieke agenda!

trouwringen

Zeven aanbevelingen voor een betere ondersteuning van partnerrelaties en het verminderen van relatieconflicten.

De aanbevelingen zijn opgesteld in een samenwerking met diverse organisaties waaronder de NVRG, Nederlands Jeugdinstituut; Universiteit Utrecht en Stichting EFT-Nederland. Ze zijn voortgekomen uit het Rondetafelgesprek van 11 maart waar de NVRG sterk vertegenwoordigd was door twee leden en de directeur. Op 14 mei heeft Joël Voordewind van de ChristenUnie de aanbevelingen ingebracht in de tweede kamer tijdens een debat over vechtscheidingen.

 

Een van de aanbevelingen luidt:

Maak behandeling van relatieproblemen toegankelijk binnen de basisverzekering. “Behandeling van relatieproblematiek is in Nederland momenteel geen verzekerde zorg. Alleen wanneer relatietherapie onderdeel is van de behandeling voor een psychische stoornis, wordt dit vergoed vanuit het basispakket. De kosten vormen voor veel mensen een drempel om hulp bij hun relatie te krijgen. Dat relatieproblemen geen onderdeel van het verzekerd pakket uitmaakt werkt contraproductief op de langere termijn en kan leiden tot vermeerdering van gebruik en dus hogere kosten in de somatische zorg, de GGZ en de jeugdzorg. Hulp aan partnerrelaties dient te worden vergoed vanuit de basisverzekering; aangeboden door hulpverleners die hier aantoonbaar bekwaam zijn. Voorgesteld wordt om hulpverleners te vergoeden volgens de NZa beroepentabel bij voorkeur aangevuld met inschrijving in het kwaliteitsregister relatietherapie van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG).”

Het debat krijgt later dit jaar een vervolg. We houden u op de hoogte. Alle zeven aanbevelingen kunt u lezen op de website van NVRG.

 

Geplaatst op: 13 juni 2014
Bron: www.nvrg.nl